Bởi {0}
logo
Shaoxing Hengchen Textile Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Chăn, Vải, Gối
Thứ tự xếp hạng3 thời gian phản hồi nhanh trong Chăn có trọng lượngOn-site material inspectionTotal floorspace (4,000㎡)Annual export US $1,330,692Years in industry(4)